พูดหยอก ๆ เสี่ยงจำคุก !❌💬

เนื่องจากความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญทั้งในสนามบินและบนเครื่องบิน การกระทำและคำพูดบางอย่าง อาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัย

และการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เครื่องบิน เจ้าหน้าที่ และผู้โดยสารท่านอื่น​ได้ ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิด

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558

ข้อมูล : มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558

❌Q&A พฤติกรรมต้องห้ามในสนามบินเเละบนเครื่องบิน✈️

https://www.caat.or.th/th/archives/58005

343232243_581144173988804_2428272268202795114_n
343190181_887817632310980_5771838842431757756_n
343307407_774019554355011_6824166582846313025_n
343215491_981996199685383_1380053637269687756_n