พูดหยอก ๆ เสี่ยงจำคุก !❌💬 เนื่องจากความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญทั้งในสนามบินและบนเครื่องบิน การกระทำและคำพูดบางอย่าง อาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เครื่องบิน เจ้าหน้าที่ และผู้โดยสารท่านอื่น​ได้ ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558

ED-BOMB-PAGE-01-ED3
ED-BOMB-PAGE-02-ED2
ED-BOMB-PAGE-03-ED2
ED-BOMB-PAGE-04-ED1
พูดหยอก ๆ เสี่ยงจำคุก !❌💬
เนื่องจากความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญทั้งในสนามบินและบนเครื่องบิน การกระทำและคำพูดบางอย่าง อาจเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เครื่องบิน เจ้าหน้าที่ และผู้โดยสารท่านอื่น​ได้ ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558
❌Q&A พฤติกรรมต้องห้ามในสนามบินเเละบนเครื่องบิน✈️
ข้อมูล : มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558