ภาพข่าว : ทอท.เข้าร่วมงาน “Thai Tourism Day”

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 92 / 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ภาพข่าว : ทอท.เข้าร่วมงาน “Thai Tourism Day”

92

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เข้าร่วมงาน “Thai Tourism Day” พร้อมบรรยายประเด็นทิศทางการดำเนินงานของ ทอท., แผนการขยายท่าอากาศยานของ ทอท. และการรับโอน 4 ท่าอากาศยานจากกรมท่าอากาศยาน รวมถึงการสร้างท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 เพื่อชี้แจงมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย และกลยุทธ์การดำเนินงานในระยะยาวต่อกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนภายในประเทศ ซึ่งจัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมี นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทอท.เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

-----------------------------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th