ภาพบรรยากาศงานครบรอบการดำเนินงาน 44 ปี ทอท. 1 กรกฎาคม 2566 💙✈️

FOR-STAFF

ภาพบรรยากาศงานครบรอบการดำเนินงาน 44 ปี ทอท. 1 กรกฎาคม 2566 💙✈️

https://www.facebook.com/AOTofficial/videos/984431989563411/