มาตรการดำเนินการ กรณีหลงลืมสิ่งของ หรือพบสิ่งของที่ไม่มีเจ้าของในท่าอากาศยาน

AOTcontent2019_Infographic_10_page1_V6_190517

หากผู้โดยสารพบสัมภาระที่ไม่มีเจ้าของวางทิ้งไว้ หรืออาจหลงลืมสิ่งของภายในท่าอากาศยาน ไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะเจ้าหน้าที่ของ ทอท. พร้อมตรวจสอบและดูแลตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย

AOTcontent2019_Infographic_10_page2_V6_190517

หากมีผู้หลงลืมสิ่งของหรือพบเห็นสัมภาระต้องสงสัยภายในอาคารผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะประกาศหาเจ้าของสัมภาระ และเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะรีบไปตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทันทีครับ ซึ่งผลการตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

           X กรณีไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งผิดกฎหมาย เป็นเพียงสิ่งของหลงลืม สัมภาระจะถูกส่งไปยังหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศตามหาเจ้าของทันที

           X กรณีเป็นวัตถุต้องห้ามหรือสิ่งผิดกฎหมาย จะดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

หากผู้โดยสารพบสัมภาระวางทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้าของ ต้องไม่แตะ จับ ขยับ หรือเคลื่อน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในพื้นที่ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในท่าอากาศยาน
#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย

AOTcontent2019_Infographic_10_page3_V6_190517

กรณีผู้โดยสารลืมสิ่งของไว้ ณ จุดตรวจค้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบสัมภาระด้วยเครื่อง X-RAY อีกครั้ง
  2. แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ประกาศหาเจ้าของสัมภาระ

 

  • หากมีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของสัมภาระ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ เช่น ซักถามให้แน่ใจก่อนส่งคืนให้เจ้าของ แต่หากมีเจ้าหน้าที่สายการบินมาติดต่อขอรับสัมภาระแทน ทางเจ้าหน้าที่ตรวจค้นจะบันทึกรายละเอียดสิ่งของในสมุดบันทึก และให้เจ้าหน้าที่สายการบินลงชื่อในสมุดบันทึก ก่อนรับสัมภาระไปให้ผู้โดยสาร

 

  • กรณีที่ไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของสัมภาระภายใน 30 นาที เจ้าหน้าที่จะบันทึกรายละเอียดสิ่งของในสมุดบันทึก แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และให้ลงชื่อในสมุดบันทึก

 

ฉะนั้น ระหว่างผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องบิน หากนึกขึ้นได้ว่าลืมสัมภาระ หรือได้ยินเสียงประกาศหาเจ้าของสัมภาระดังกล่าว ให้รีบกลับมายังจุดตรวจค้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยด่วนเลยนะครับ

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย