มาตรการสำหรับผู้โดยสาร ทั้ง 6 สนามบินของ AOT

มาตรการสำหรับผู้โดยสาร New Normal Final CC-01