มาตรการเพื่อความปลอดภัย บริเวณหัวทางวิ่ง 09 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

AOT_infographic11_ห้ามเข้าบริเวณจุดชมเครื่องบิน_V6_20190916_page-01

ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้กำหนดเขตความปลอดภัยการบิน บริเวณหัวทางวิ่ง 09  ณ หาดไม้ขาว จ. ภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการบิน รวมทั้งป้องกันอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินระหว่างการบิน และป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายของชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา

 

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ในการถ่ายภาพโดยใช้แฟลชกับเครื่องบินที่กำลังทำการร่อนลงหรือกำลังบินขึ้น การเล่นไคท์บอร์ด รวมถึงการบินโดรน การฉายไฟขึ้น การยิงเลเซอร์ การปล่อยลูกโป่ง และปล่อยโคมลอย #AOTOfficial #aviation #PhuketAirport #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

 

AOT_infographic11_ห้ามเข้าบริเวณจุดชมเครื่องบิน_V6_20190916_page-02

กิจกรรมต่าง ๆ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินในระหว่างการบิน นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรได้รับบาดเจ็บจากกระแสไอพ่นของเครื่องบินได้ นอกจากนี้กิจกรรมบางประการ เช่น การเล่นไคท์บอร์ด รวมถึงการบินโดรน การฉายไฟขึ้น การยิงเลเซอร์ การปล่อยลูกโป่ง และปล่อยโคมลอย
อาจเข้าข่ายการทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 มาตรา 18 และ 19 โดยกำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 600,000 – 800,000 บาท #AOTOfficial #aviation #PhuketAirport #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้