การให้บริการรถโดยสารเข้าเมือง ทดม.

รู้ยัง? ใครลงเครื่องที่ #ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ง่ายมาก!

เพราะที่ท่าอากาศยานมีบริการ #รถโดยสารสาธารณะ สู่ย่านชอปปิง แหล่งกิน เที่ยว แฮงค์เอาท์ หรือใครต้องไปขึ้นเครื่องต่อที่ #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นั่ง Airport Shuttle Bus ต่อเดียวถึง! เส้นทางไหนโดนใจสุด มาดูกัน

#เที่ยวกรุงเทพ #รถเมล์ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #Limobus #AirportShuttleBus #bangkok #ถนนข้าวสาร
#สวนลุมพินี #ประตูน้ า #สนามหลวง #หมอชิต #เพลินจิต #จตุจักร #อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

รถโดยสาร Limobus จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปสู่ถนนข้าวสาร ให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 7 และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตู 14

รถโดยสาร Public Bus จากท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งสู่ 4 เส้นทางยอดฮิต ได้แก่
สถานีขนส่งหมอชิต2, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สวนลุมพินีและสนามหลวง ให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 6 และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตู 12

รถโดยสาร Airport Shuttle Bus จากท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 6

*เฉพาะผู้ที่ต่อเครื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และแสดง Boarding Pass ให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถโดยสาร