รวมข้อมูลการเดินทางด้วยรถแท็กซี่จากสนามบิน ที่กรมการขนส่งทางบก..กำหนด !

337493596_1406174976897103_1286702084928759109_n
336798834_511516067635965_6653461868500340769_n
336798834_511516067635965_6653461868500340769_n
ตามประกาศกฎกระทรวงคมนาคม...ระบุไว้ว่า ผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 50 บาท ให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่โดยตรง เพราะผู้ขับรถแท็กซี่ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากต้องเข้าคิวรอรับผู้โดยสารเป็นเวลานาน หรือผู้โดยสารเดินทางแค่ระยะใกล้ ๆ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ โดยเป็นอัตราตามที่กฎหมายระบุไว้ ไม่ได้เป็นการกำหนดจาก AOT
==ข้อดีของการใช้รถแท็กซี่ที่ลงทะเบียนไว้กับสนามบิน==
บริการเป็นระบบ ได้รับการตรวจสอบ และเลือกใช้บริการรถแท็กซี่คันใหญ่สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมากันหลายคน/สัมภาระเยอะ ๆ และหากคนขับบริการไม่สุภาพ หรือลืมทรัพย์สิน สามารถแจ้งหรือติดต่อสนามบินเพื่อดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพียงถ่ายรูปหรือเก็บบัตรคิวรถแท็กซี่ไว้ ท่านสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการร้องเรียนได้ 🚕 เนื่องจากบัตรคิวจะระบุรายละเอียดรถและชื่อผู้ขับที่ได้ลงทะเบียนไว้ทุกคัน
นอกจากค่าธรรมเนียมรถแท็กซี่ 50 บาทแล้ว ท่านต้องเตรียมเงินไว้สำหรับจ่ายค่าโดยสารคิดตามระยะทาง + ค่าธรรมเนียมทางด่วน (ถ้ามี) และค่าสัมภาระเพิ่มเฉพาะรถแท็กซี่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ที่ให้บริการไป - กลับสนามบินดอนเมือง หรือสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น
อัตราค่าสัมภาระที่จะเก็บเพิ่มนี้ คนขับต้องแจ้งค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าทุกครั้ง และไม่มีการเก็บค่าบริการในกรณีสัมภาระเป็นรถเข็น หรืออุปกรณ์สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า รวมถึงสัมภาระติดตัว ที่อยู่ในความดูแลของผู้โดยสารระหว่างการเดินทาง เช่น กระเป๋าถือ เป้สะพายหลัง เป็นต้น
ทั้งนี้ หากพบเห็น หรือต้องการร้องเรียน
สามารถร้องเรียนได้ที่..ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร.1584 📞