รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

22205
22152

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 67 / 2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ภาพข่าว : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
ได้เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการฯ โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้บริหาร ทอท.ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
------------------------------------------------
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th