รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานดอนเมือง

DSC_1626
DSC_1644
DSC_1660
DSC_1653
DSC_1701
DSC_1716

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมมอบนโยบาย และได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. ได้แก่ การเพิ่มจำนวนเคาน์เตอร์เช็คอิน การขยายพื้นที่ตรวจลงตรา Visa On Arrival และพื้นที่ Bus Gate ระหว่างประเทศที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ในการนี้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้บริหาร ทดม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ทดม.

-----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 70 / 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทร 0 2535 5420, 0 2535 5425
โทรสาร 0 2535 5261
อีเมล aot_media@airportthai.co.th