รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

S__43851789
S__43851785

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม
และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และมอบนโยบาย โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ทสภ. ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของ ทสภ. ความคืบหน้าโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 ได้แก่ การก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) การก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้โดยสารหลัก และการซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. (ห้องแล็บคัดกรองโรคโควิด-19) เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้โดยสาร กรณีที่รัฐบาลจะเริ่มผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศและเยี่ยมชมอาคาร SAT-1 ด้วย

------------------------------------------------------------

ฉบับที่ 53/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5242, 0 2535 5240

โทรสาร  0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th