รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี 🎈 สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ 2566 👧🏻👦🏻🚂🧸

3DE6FD6E-B7E8-4CFB-9BA8-E93B2348940F