วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖