วันหยุดยาวนี้..ไม่ว่าจะวางแผนเดินทางไปไหน ผู้โดยสารควรเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน ล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อความชัวร์และการเดินทางที่สนุกตามแผน

หยุดยาวนี้ วางแผนให้ชัวร์-01