วันเด็กแห่งชาติ 2567 👶🏻👧🏻

B1F7FBCB-351E-48CB-9BF4-8CAEC4C7322F

คำขวัญ
มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย🇹🇭

จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี