วันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ลอยกระทงวิถีไทย…ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

🌏 รักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม มาร่วมขอพรพระแม่คงคาให้โลกของเราน่าอยู่ตลอดไปอีกนาน ๆ 🌈