วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา (2_8_66)