วิธีการนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางโดยเครื่องบิน

AOTcontent2019_Infographic_17_วิธีการนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางโดยเครื่องบิน_V2_20190805_Page-01

การนำสัตว์เลี้ยงเดินทางไปกับเครื่องบินนั้น ผู้โดยสารควรศึกษาระเบียบข้อปฎิบัติและเตรียมตัวมาให้พร้อม เพราะแต่ละสายการบินก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป ทั้งในเรื่องของเส้นทางที่ให้บริการ สายพันธุ์สัตว์เลี้ยง อายุ เอกสารรับรองต่าง ๆ ที่สนามบินปลายทางต้องการด้วยครับ #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

 

AOTcontent2019_Infographic_17_วิธีการนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางโดยเครื่องบิน_V2_20190805_Page-02

สายการบินที่ให้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง ได้แก่

 • Thai Airways แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง และเช็กอินล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง
 • Bangkok Airways แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง และเช็กอินล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

 • Thai Airways 02-256-1111
 • Bangkok Airways 1771
 • กรมปศุสัตว์ 02-653-4444

หมายเหตุ: สายพันธุ์สัตว์เลี้ยง อายุสัตว์เลี้ยง เส้นทางที่ให้บริการ อัตราค่าบริการ เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

AOTcontent2019_Infographic_17_วิธีการนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางโดยเครื่องบิน_V2_20190805_Page-03

สัตว์เลี้ยงต้องแข็งแรงสุขภาพดี

 • งดให้บริการสัตว์เลี้ยงตั้งครรภ์หรือเจ็บป่วย
 • ต้องอยู่ในกรงที่ได้มาตรฐานสากล

ที่สำคัญ ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพที่ด่านกักกันสัตว์ก่อนเดินทาง 1 - 3 วัน

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

AOTcontent2019_Infographic_17_วิธีการนำสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทางโดยเครื่องบิน_V2_20190805_Page-04

ผู้โดยสารต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม

 • สำเนาพาสปอร์ตเจ้าของสัตว์เลี้ยง (กรณีนำสัตว์เลี้ยงออกนอกประเทศ)
 • ใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกประเทศ
 • ใบอนุญาตนำเข้าสุนัขและแมวสำหรับประเทศนั้น
 • ใบรับรองสุขอนามัย
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • เอกสารอื่นที่ประเทศปลายทางต้องการ

#AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้