สงกรานต์นี้ ! เช็กให้ชัวร์เตรียมตัวก่อนบิน

🗣🔊รวมข้อมูลสำคัญในการเดินทางด้วยเครื่องบิน เพื่อความราบรื่นในการเดินทางสำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ 🌺
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ✈️ การ์ดไม่ตก 😷 และ อย่าลืมเผื่อเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 - 3 ชั่วโมง 🕰 เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินด้วยนะคะ 💙
1️⃣ พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา→ https://www.tmd.go.th/index.php ☀️⛈🌈
2️⃣ หลักเกณฑ์การนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองขึ้นเครื่องบิน → https://bit.ly/3umcZia 🔋
จุดชาร์จแบตเตอรี่มือถือให้บริการ ทั้ง 6 ท่าอากาศยาน → https://bit.ly/3uxEKUO ✅
3️⃣ เอกสารการเดินทางที่ถูกต้องในการแสดงตนขึ้นเครื่องบิน → https://bit.ly/3fLhYoB 📑
ห้ามถ่าย ห้ามแคป ห้ามขึ้นเครื่อง → https://bit.ly/31U3xGs📱
4️⃣ หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ → https://bit.ly/3dFYH5g 🍼🧴
โดยช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้ ❗️ สนามบินผ่อนปรนให้ผู้โดยสารนำเจลล้างมือติดตัวขึ้นเครื่องบิน หรือเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน ในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณความจุไม่เกิน 350 มิลลิลิตร (12 ออนซ์) ต่อชิ้น 🧴
โดยของเหลว เจล สเปรย์ต้องรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร✅ https://bit.ly/39R1ZSb

01
02
03
04
05