สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จมาทรงเปิดสถานออกกำลังกายกลางแจ้ง ภายในสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต”

1599271997759
1599272217227
1599272001038
1599272219361
1599272006238
1599272017969
1599272027838
1599272221446
1599272030713
1599272020866
1599272023189
1599272025403

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเปิดสถานออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามลู่วิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร และลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น ภายในสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓

โดยในเวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จถึงสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายณรัช อิ่มสุขศรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ พลตรี ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ พลตำรวจตรี ชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายวิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนจำนวนมาก เฝ้ารับเสด็จ

เมื่อเสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี นายวิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร จากนั้น นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของ “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” และ “สนามลู่วิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตรและลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น” และขอพระราชทานกราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าถวายเงิน
โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย ๑.นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ๒.นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ๓.นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากนั้น คณะผู้จัดงานขอพระราชทานกราบทูลเชิญเปิด “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” “สนามลู่วิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตรและลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น” และ
ขอพระราชทานกราบทูลเชิญร่วมกิจกรรม “วิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร”

จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณเปิด “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” และ “สนาม
ลู่วิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตรและลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น” ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” และ “สนามลู่วิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร และลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น” และทอดพระเนตรสถานออกกำลังกายกลางแจ้ง

จากนั้น เสด็จไปยังจุด Start สนามลู่วิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตรและลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น และ
ทรงเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร เมื่อเสด็จถึงจุด Finish จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต”

โครงการสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” เป็นความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ต้องการ
จะพัฒนาสนามลู่ปั่นจักรยานและสถานออกกำลังกายบนพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต เป็นทางเลือกใหม่สำหรับกิจกรรมครอบครัว ปลอดภัย สะดวก ทันสมัย เป็นจุดมุ่งหมายของสังคมนักปั่นจักรยานทั่วโลก ได้รับพระราชทานนามสนาม
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” “Happy and Healthy Bike Lane” เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสนามเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๒๑.๐๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นสนามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน อาทิ

▪ ลู่ปั่นจักรยานรอบสีฟ้าและสีม่วง แต่ละรอบมีระยะทาง ๒๓.๕ กิโลเมตร ออกแบบสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ และได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับนักปั่นจักรยานได้ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน

▪ ลู่ปั่นจักรยานสำหรับเด็ก

▪ ลู่วิ่งและลู่ปั่นจักรยานระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร

▪ ระบบจัดการความปลอดภัยระดับมาตรฐาน ที่ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน เข้า-ออก ด้วยระบบ SNAP

▪ ศูนย์ปฐมพยาบาล

▪ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านบริการจักรยาน

สถานออกกำลังกายกลางแจ้งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเน้นการออกแบบจากการใช้วัสดุแนวธรรมชาติ
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างจาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

สำหรับสนามลู่วิ่งระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตรและลู่ปั่นจักรยานระยะสั้นนั้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาลู่วิ่งและลู่ปั่นจักรยานใหม่เพื่อรองรับ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง หรือผู้ที่ต้องการปั่นระยะสั้นๆ โดยพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยลู่วิ่งเลนสีส้มกว้าง ๕ เมตร ๑ ช่องทาง และลู่ปั่นเลนสีฟ้ากว้าง ๕ เมตร
๑ ช่องทาง พื้นผิวของลู่วิ่งทำด้วยยางสังเคราะห์สีแดงคู่ขนานไปกับลู่ปั่นเล็กซึ่งพื้นผิวออกแบบและสร้าง
ด้วยกรรมวิธีและวัสดุเดียวกับลู่ปั่นใหญ่ พร้อมสำหรับใช้เป็นพื้นที่ของครอบครัว และพร้อมเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

-------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๕๔๔ ๔๕๐๑-๒, ๐๘ ๕๑๒๓ ๗๗๙๔

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๕๓๕ ๕๒๔๐, ๐ ๒๕๓๕ ๕๒๔๕