สวมถุงมือยางผิด ! ก็ติด covid-19 ได้ !

สวมถุงมือผิด !_