สวมหน้ากากอนามัยแบบไหน ปลอดภัยสุด❓😷 อย่าลืม ! นอกจากการสวมหน้ากาก จะไปที่ไหนยังต้องล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A

1040x1040p สวมหน้ากากอนามัย