สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เมื่อมาใช้บริการภายในอาคารสนามบิน ?

messageImage_1596525818959