สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินโหลดแล้วไปไหน? ทำไมบางทีรอนาน? แล้วทำไมสนามบินดอนเมืองถึงรอกระเป๋าไม่นาน? มาดูเบื้องหลังกันค่ะ! 🛫🧳

สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินโหลดแล้วไปไหน? ทำไมบางทีรอนาน? แล้วทำไมสนามบินดอนเมืองถึงรอกระเป๋าไม่นาน? มาดูเบื้องหลังกันค่ะ! 🛫🧳

[YOUTUBE]