สำคัญมาก! 📣 เชื่อว่าหลายท่านมีแผนเดินทางในวันหยุดยาวปีใหม่ไทยที่กำลังจะถึงนี้ เพื่อให้การเดินทางของท่านราบรื่น รวดเร็ว โปรดเช็กให้ชัวร์ก่อนเดินทาง ✈ เรื่องเงื่อนไขการนำของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน

338427826_965205564851573_4415111707926483906_n
338315462_1284901852239962_2853506209070455117_n
338850407_604775694871984_3828463783611083875_n
338857316_238881868514463_9205610659747924955_n
338162686_1221951058437845_6239851603031464878_n
338124362_1228869821102550_4735804959514482982_n

สำคัญมาก! 📣
เชื่อว่าหลายท่านมีแผนเดินทางในวันหยุดยาวปีใหม่ไทยที่กำลังจะถึงนี้
เพื่อให้การเดินทางของท่านราบรื่น รวดเร็ว โปรดเช็กให้ชัวร์ก่อนเดินทาง ✈
เรื่องเงื่อนไขการนำของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน
.
.
อ้างอิงจาก : ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs) ที่จะนำขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562