อาหารใน Airside แพงจัง | คุยให้คิด | 25660421

AOT-TNT-BKK-02.00_08_37_51.Still005

ร้านเดียวกัน แต่ทำไมพออยู่ในสนามบินอาหารแพง!! มารับชมกัน

[YOUTUBE] https://youtu.be/02k-8zOwryA
[FACEBOOK] https://facebook.com/705330804929779