เช็กอินด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ด้วยระบบ “CUPPS” ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

OPEN CARD (0-00-00-00)
CUPPS_01
CUPPS_02
CUPPS_03
CUPPS_04
CUPPS_05
CUPPS_06
CUPPS_07
CUPPS_08
CUPPS_09
CLOSE CARD 2 (0-00-00-00)