เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งด้านรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงและกู้ภัย ทอท. จำนวน 829 อัตรา

เปิดรับสมัครบุคคล รักษาความปลอดภัย 66_1920 x 1080 A (Hi Res)
เปิดรับสมัครบุคคล รักษาความปลอดภัย 66_1920 x 1080 B (Hi Res)

เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งด้านรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงและกู้ภัย ทอท.
จำนวน 829 อัตรา

ตั้งแต่วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ถึงวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
กรอกใบสมัครผ่านทาง https://jobs.airportthai.co.th/

กำหนดการและสถานที่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครงาน :
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและรับบัตรประจำตัวผู้สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 (เว้นวันหยุดราชการและวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งหมายเลข 207 - 314 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.
ตำแหน่งหมายเลข 411 - 413 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงาน AOT ชั้น 5 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งหมายเลข 511 และ 512 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตำแหน่งหมายเลข 611 และ 612 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ชั้น 4 ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ตำแหน่งหมายเลข 711 และ 712 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชั้น 3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่