เพราะ AOT เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบสนามบิน จึงขอเป็นส่วนเล็กๆ ในการสนับสนุน ACI Asia Pacific (ACI APAC) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) ภายในปี 2593