เรื่องต้องรู้ !! การนำของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs) ขึ้นบนห้องโดยสาร อากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ

01
02
03
04
05
06