แจ้งปิดปรับปรุงระบบ 📣 แอปพลิเคชัน Sawasdee by AOT และเว็บไซต์ทั้ง 6 ท่าอากาศยานของ AOT เพื่อทำการบำรุงรักษา

S__128466958

แอปพลิเคชัน Sawasdee by AOT และเว็บไซต์ทั้ง 6 ท่าอากาศยานของ AOT เพื่อทำการบำรุงรักษา

ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 (22.00 น.)
ถึง 18 พฤษภาคม 2566 เวลา (04.30 น.)

โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ได้

จึงขออภัยในความไม่สะดวก 🙏🏻