แจ้งปิดปรับปรุงระบบ 📣 แอปพลิเคชัน Sawasdee by AOT และเว็บไซต์ทั้ง 6 ท่าอากาศยานของ AOT เพื่อทำการบำรุงรักษา

S__126017624

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ 📣

แอปพลิเคชัน Sawasdee by AOT และเว็บไซต์ทั้ง 6 ท่าอากาศยานของ AOT เพื่อทำการบำรุงรักษา

ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2566 (23.00 น.)
ถึง 17 มีนาคม 2566 (06.00 น.)

โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ แอปพลิเคชัน และเว็ปไซต์ได้

จึงขออภัยในความไม่สะดวก 🙏🏻