แจ้งเตือนการยื่นเอกสารประกอบการสมัครงานภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

แจ้งเตือนรับสมัครบุคคล-67-1

แจ้งเตือน!!!
กรอกใบสมัครผ่านทาง https://jobs.airportthai.co.th/ แล้ว อย่าลืมมายื่นเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 22 มี.ค.67
- ตำแหน่งหมายเลข 101 – 112 และ 201 – 206 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 2 อาคารสโมสรท่าอากาศยาน ทอท.
- ตำแหน่งหมายเลข 301 – 303 ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
- ตำแหน่งหมายเลข 401 - 403 ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
- ตำแหน่งหมายเลข 501 - 507 ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต
- ตำแหน่งหมายเลข 601 – 604 ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่

ทั้งนี้ หากไม่มายื่นเอกสารฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว