โครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในวันที่ 27 พ.ย.66 เวลา 13.00 – 15.00 น.

3