ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี 😷 💙ด้วยความห่วงใยจาก AOT💙

141808042_2754649164787435_1048300935547015883_o