ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณถนนเชียงใหม่-หางดง