ไม่ต้องเสียเวลาเดินหาห้องน้ำว่างอีกต่อไป…กับระบบ “Smart Toilet” ที่นอกจากจะบอกจำนวนห้องน้ำว่างที่ใกล้ที่สุดแล้ว ระบบยังสามารถคำนวณและคาดการณ์การใช้วัสดุสิ้นเปลืองล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการให้บริการ และการทำงานของเราได้อีกด้วย