๑๓ มกราคมวันการบินแห่งชาติ🛫

414CD61B-C011-4E01-9073-3E8BDF6437A0