๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครบรอบ ๑๐๑ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดาการบินของไทย)

P13-6-64