๖ เมษายน ๒๕๖๖วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

D7524277-235C-4CCB-9568-2A45EFBFC4BB