✨เพียงร่วมสนุกตอบแบบสอบถาม? ข้อเสนอแนะการให้บริการของ AOT ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19