📍แชร์พิกัด ทำพาสปอร์ตได้ทุกวัน

passport_spot

แชร์พิกัด ทำพาสปอร์ตได้ทุกวัน

ท่านผู้โดยสารท่านใดที่มีแพลนจะเดินทาง
อย่าลืม! ตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านก่อนเดินทาง กำหนดอายุพาสปอร์ตต้องมีอายุขั้นต่ำ 6 เดือน
จวบจนวันเดินทางกลับ จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทาง
เข้าประเทศได้ค่ะ

ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน
(MBK Center ชั้น 5 โซน A) และ

ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่
(Central Westgate ชั้น G โซนสีเขียว)

เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)