📢ท่าอากาศยานเชียงใหม่🛬 ใช้ระบบ In-Line Screening

131140640_2726380247614327_1958659645139221229_o