?ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ✅เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออก (ฉบับที่ 3)

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กทพ.)

01
02
03
04