📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทดสอบปฏิบัติ และกำหนดการ

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทดสอบปฏิบัติ และกำหนดการ

👇🏻👇🏻👇🏻

https://app-cdn.airportthai.co.th/physical-test.pdf

1D122F7D-1BA7-423E-BC3B-8263137BAAF6