📣ทอท. พร้อม! ให้เอกชนร่วมพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย พ.ค.66 นี้

ทอท.พร้อมให้เอกชนร่วมพัฒนาโครงการที่ดินแ

🔹โครงการติดกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
🔹เดินทางสะดวก มีเส้นทางเข้าออกจากโครงการไปยังท่าอากาศยานเชื่อมไปยังถนนบางนาตราดและถนนลาดกระบัง
🔹แปลงที่ดินมีขนาดใหญ่เหมาะแก่การพัฒนา
🔹มีระบบสาธารณูปโภครองรับครบครัน

📍แนวคิดโครงการศูนย์จัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Distribution Center : PDC) เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ทำหน้าที่รวบรวมและซื้อขายสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่ตกเกรดจากการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออก
2. ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและจัดเตรียมสินค้าเกษตรก่อนส่งออก (Pre-Shipment Inspection Center : PSI) เป็นศูนย์ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และจัดการสินค้าเกษตรก่อนส่งออก เพื่อให้สินค้าส่งออกของไทยผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก่อนถูกขนส่งไปยังประเทศปลายทาง

📌ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนดังกล่าวได้ที่ https://aotasset.airportthai.co.th/ และช่องทางอื่น ๆ ของ ทอท.