📣ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะย้ายจุดบริการทรัพย์สินสูญหาย Lost and Found จากจุดบริการเดิม ชั้น 4 ประตู 6 ไปยัง ชั้น 6 (ใช้ลิฟต์ท้าย Row Q) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 🎒🧳✈️

01
03