?ประกาศ? การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน✈️ ?ท่าอากาศยานไทยขอความร่วมมือในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ด้วยความห่วงใย? ใส่ใจผู้โดยสารทุกท่านค่ะ