🚨ประกาศ🚨 การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน✈️ 🌡ท่าอากาศยานไทยขอความร่วมมือในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ด้วยความห่วงใย💙 ใส่ใจผู้โดยสารทุกท่านค่ะ