🚨อย่าลืม! เผื่อเวลา…ก่อนเดินทางมาสนามบินในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้🎊🗓️🚙

412902296_751783716980125_6287842847305911112_n

🚨อย่าลืม! เผื่อเวลา...ก่อนเดินทางมาสนามบินในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้🎊🗓️🚙

เพื่อความสะดวกรวดเร็วขึ้นในการเช็กอิน ผู้โดยสารสามารถกดเช็กอินออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทางมาสนามบิน

ขอรวบรวมเว็บไซต์เช็กอินออนไลน์ของแต่ละสายการบินมาให้ เข้าไปคลิกเช็กอินกันได้เลยค่ะ

AOT 💙 ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับ✈️